Det är samverkan för jämställdhet i Norrbotten som vill uppmärksamma, hylla och belöna de i länet som bedriver ett aktivt arbete för att skapa jämställdhet. Under tisdagen prisades Norrbottens bästa jämställdhetsarbete 2017 på Vetenskapens hus i Luleå. 18 nomineringar hade trillat in innan sista anmälningsdagen och slutligen stod ett bidrag från Piteå som segrare- Kvalitetskedjan i Piteå kommun.

– Just nu känns fantastiskt, det är ett långt arbete med att få till ett bra styr- och ledningssystem. Bara att bli nominerad är helt fantastiskt och sen att vinna och dessutom få pris. Bara äran är nog mycket värd, sa Anna-Lena Pogus, strategisk chef på Piteå kommun, efter prisutdelningen.

Kvalitetskedjan i Piteå kommun är en kommunövergripande arbetsgrupp i Piteå där alla förvaltningar finns representerade, med uppdraget att leda och utveckla Piteå kommuns styr- och ledningssystem. Ett arbete där jämställdhet varit i fokus.

– Vi har jobbat med att försöka jämställdhetsintegrera hela processen. Vi har mål för hur både medborgarna och medarbetarna ska nå jämställdhet och vi har könsuppdelad statistik, berättar Anna-Lena Pogulis.

– Om vi tänker att alla piteåbor ska känna att det är lika förutsättningar för kvinnor och män, flickor och pojkar, att verka, bo och leva i Piteå, så har vi en del kvar att göra. Men vi har börjat, säger hon.

Vad man skulle göra för prissumman på 100 000 kronor visste Pogulis inte.

– Det ska vi resonera om, både jämställt och jämlikt. Men jag tänker att det kommer bli något för jämställdheten i Piteå.