Det är Dagens nyheter som rapporterar om att Kaj Linna nu kräver skadestånd. Hur mycket pengar han kräver är ännu inte specificerat, mer än att han vill ha 5,5 miljoner kronor i förskott. DN har pratat med Linnas advokat Thomas Magnusson som tror att kravet kommer landa runt 20 miljoner kronor.

– Det här fallet är unikt. Det finns ingen som har suttit lika länge, säger Magnusson till DN.

I skadeståndsansökan som har lämnats till Justitiekanslern anges att Linna vill ha extra pengar för "försumlighet från svenska staten".

– Jag tänker på det usla utredningsarbetet, säger Thomas Magnusson till DN.

Magnusson pekar också på att Kaj Linna inte hade en enda permission under sina år i fängelse och att han förlorade kontakten med flera av sina barn medan han avtjänade straffet för Kalamarksmordet, som han friades från i resningsrättegången i våras.

Medan Linna satt inlåst avled också båda hans föräldrar. Enligt DN erbjöds han att delta vid begravningen med handfängsel och Kriminalvårdens kläder, men vägrade.

Efter att Kaj Linna släpptes fri har han flyttat till Kanarieöarna. DN har varit i kontakt med Linna, som är kritisk till dagens skadeståndsregler som innebär att skadeståndet per dag sänks ju längre straffet är.

– Det bygger på idén att man vänjer sig så småningom. Ju mer stryk man får, desto mindre känns det. Men det stämmer inte. Ju längre man sitter, desto värre är det, säger Linna till DN.