Norrtågs morgontåg, med avgång 5:02, mellan Luleå och Umeå fick ställas in då en växel skadats när den kördes på av ett arbetsfordon. Resenärerna fick istället åka buss den aktuella sträckan.

Klockan 8.45 kunde trafiken släppas på igen men med begränsad kapacitet. Enligt Trafikverket kan ett av tre spår trafikeras.

I och med växelskadan kan inte tågen mötas i Koler utan det måste ske på andra platser efter sträckan och det kan göra att trafiken kan komma att försenas, meddelar man från Norrtåg.