Olov Abrahamsson

Ledarbloggen

Ingen dans på rosor


Eva Nordmark, född och uppvuxen i Luleå, blir ny arbetsmarknadsminister. FOTO: TT

 

24 januari 2018 utnämndes Eva Nordmark till riddare av den franska förtjänstordern, Ordre National du Mérite. Hon belönades för att ”genom sitt beaktansvärda arbete stärkt värderingar som Frankrike och Sverige delar” samt för sina ”insatser för att främja jämställdhet och dialog inom sociala frågor”.

”Orden är ingen överdrift”, skrev jag på NSD:s ledarsida dagen efter.

Jag pekade på Eva Nordmarks fina facklig-politiska karriär och hur hon flyttat fram TCO:s positioner i samhällsdebatten. TCO är snart en större facklig centralorganisation än LO.

Det har så klart noterats även av regeringschefen Stefan Löfven (S) och därför är det ingen överraskning att Eva Nordmark nu tar plats i regeringen som arbetsmarknadsminister.

Uppdraget blir dock ingen dans på rosor. Det sker en avmattning på arbetsmarknaden, vilket ökar behovet av närings- och arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Arbetsförmedlingen är föremål för stora förändringar och arbetsrätten ska reformeras, enligt Januariavtalet.

Det känns dock som att Eva Nordmark är rätt person för att hantera de svåra uppgifterna.

Hon har lång erfarenhet av att jobba med arbetsmarknadsfrågor, samtidigt som hon är en kompromiss- och samarbetsinriktad person som har lätt för att tala med både fack, arbetsgivare och politiker från andra partier.

Det är egenskaper som kommer väl till pass i dagens splittrade politiska landskap. Då gäller det att kunna samverka och jämka samman många olika intressen.

Sjukt stressad


Många kvinnor i den sociala sektorn tvingas sjukskriva sig på grund av stress och utmattningssyndrom. FOTO: TT

 

Under 2019 gjorde SVT:s Uppdrag Granskning en programserie med rubriken ”Sjukt stressad”. Den handlar om fyra unga kvinnor som alla blivit sjuka av stress.

För några år sedan presenterade även fackförbundet Vision en larmrapport som visar att sjukskrivningar orsakade av stress ökar i snabb takt. 

Värst är situationen inom socialt arbete. Kvinnodominerade yrken som socialsekreterare, kuratorer, psykologer och diakoner toppar statistiken.

Siffrorna talar ett tydligt språk. Synen på vad som är en riskfylld arbetsmiljö måste moderniseras och förändras.

Det handlar inte längre bara om de faror som finns på mansdominerade jobb som byggarbetsplatser eller tung industri. Det handlar i växande utsträckning om de psykosociala arbetsvillkoren i kvinnodominerade jobb med social inriktning.

Människor, som själva ska bistå och hjälpa andra, drabbas hårt.

Det är problem som måste tas på lika stort allvar som all annan bristfällig arbetsmiljö och ett tungt argument för att utöka tillträdesrätten för de regionala skyddsombuden.

De många sjukskrivningarna innebär såväl ett lidande för enskilda individer som kostnader för ekonomin.

Det är en fråga som definitivt tål att diskuteras och uppmärksammas denna dag - Internationella Kvinnodagen 8 mars 2020. Även i Sverige, som brukar betecknas som EU:s mest jämställda land, finns brister och könsorättvisor. 

Lyssna på Palmes valtal!

 

Idag har NSD glädjen att kunna publicera Olof Palmes klassiska tal inför 3.000 entusiastiska norrbottningar i sporthallen i Luleå 13 september 1982. Den då unge SSU:aren Tord Wiklund från Kiruna stod redo med kassettbandspelaren och förevigade talet.

För min egen del tyckte jag det var fantastiskt kul att återuppleva en Palme i högform i talarstolen.

Uppenbarligen gick budskapet även hem i stugorna. I valet 1982 röstade hela 58,8 procent av norrbottningarna på Socialdemokraterna.

Lyssna och minns! Dela gärna länken med andra intresserade på Facebook, Twitter och andra sociala medier!

Partisekreteraren hälsar på


Partisekreteraren Lena Rådström Baastad besöker Norrbotten. Med sig i bagaget har hon en mellanvalsstrategi. FOTO: TT

 

Under torsdagen får Norrbotten besök av Lena Rådström Baastad, Socialdemokraternas partisekreterare. Hon kommer bland annat att delta vid ett möte i partiets verksamhetslokal på Örnäset i Luleå.

Det lär bli en hel del tal om Socialdemokraternas mellanvalsstrategi, som nyligen antogs av partistyrelsen. Det ska bli tydligare vad det är Socialdemokraterna slåss för och vilka politiska frågor som är viktigast för partiet.

”Januariavtalet är inte målet. Det är ett medel för att få igenom så mycket socialdemokratisk politik som möjligt”, förklarar Rådström Baastad i en intervju i Aktuellt i Politiken.

En sådan markering är att Socialdemokraterna kommer att ta fajten för ökade resurser till välfärden i varje budgetförhandling.

Det har redan beslutats om ett antal nya välfärdsmiljarder, liksom en ny kostnadsutjämning för att stötta de mest utsatta kommunerna. Men Rådström Baastad framhåller att det kommer att krävas mer.

Finansminister Magdalena Andersson har talat om att det behövs minst 90 miljarder kr mer till 2026 för att klara de växande behoven inom vård, omsorg och skolor.

Andra tydliga S-prioriteringar är villkoren för pensionärerna (som jag skrev om 19 februari) och sjukförsäkringen (som var ämnet för NSD:s ledare 12 februari). Partiet ska driva på för att öka tryggheten för vanliga löntagare och pensionärer, det vill säga klassisk S-politik. 

Vidare kommer partiet inte att sticka under stol med sina uppfattningar om marknadiseringen av den svenska skolan. Det kommer att stå upp för sina kongressbeslut om vinstbegränsningar och att offentlighetsprincipen ska omfatta även friskolorna.

Kort sagt: Mitt i allt parlamentariskt kompromissande och förhandlande med liberalen Nyamko Sabuni och centerpartisten Annie Lööf ska den socialdemokratiska linjen och ideologin alltid vara tydlig och synlig.

Om denna strategi räcker för att vända opinionsutvecklingen för S återstår att se. Men det känns i alla fall som en rimligare och klokare S-linje att använda partiets 100 riksdagsmandat för att få genomslag för så mycket som möjligt av den egna politiken istället för att ställa sig vid sidan om och låta Ulf Kristersson, Jimmie Åkesson och Ebba Busch Thor diktera villkoren.

Låt oss nämligen aldrig glömma att alternativet till Januariavtalet hade varit en ren högerregering. Då hade S varit fjärran från det inflytande som partiet idag har på Socialdepartementet, Arbetsmarknadsdepartementet, Justitiedepartementet, Utbildningsdepartementet och andra centrala delar av regeringskansliet.

Ekström levererar

 

Socialdemokraternas valmanifest 2018 var skolpolitiken ett prioriterat område. Enligt valprogrammet vill S ”genomföra en nationell plan för studiero och trygghet i skolan, införa mobilförbud i grundskolans klass­rum och stärka möjligheten att stänga av eller om­placera elever som hotat eller utsatt andra för våld”.

Nu levererar den S-ledda regeringen i enlighet med sitt besked inför valet. Under onsdagen gav utbildningsminister Anna Ekström (S) en utredare i uppdrag att lämna förslag på vad som ska ingå i den nationella planen för trygghet och studiero. Utredaren ska bland annat:

  • lämna författningsförslag som avser ett mobiltelefonförbud för eleverna vid deltagande i undervisning, med rätt för rektor eller lärare att bestämma att mobiltelefoner kan eller ska användas vid olika tillfällen för bestämda syften,
  • lämna författningsförslag för att elever som hotat eller utsatt andra elever eller skolpersonal för våld lättare ska kunna stängas av eller omplaceras,
  • lämna förslag på hur lärarnas arbete för att upprätthålla studieron kan stärkas samt andra åtgärder som ökar skolans möjligheter att ingripa vid ordningsstörningar,
  • lämna författningsförslag som syftar till att skolan ska främja att elever och vårdnadshavare tar del av skolans ordningsregler,
  • analysera hur skolorna kan förebygga att elever utsätts för kränkande eller annat olämpligt innehåll, till exempel pornografi, genom skolans digitala verktyg.

Senast 16 december ska ett färdigt utredningsbetänkande ligga klart på regeringens bord.

Anna Ekströms besked är ett exempel på vad som är möjligt att uträtta genom Januariavtalet.

Genom regeringsinnehavet och samarbetet med Liberalerna och Centerpartiet kan Socialdemokraterna förverkliga en del av sin politik. Det hade inte partiet kunnat göra om det satt sig på åskådarplats efter valet 2018. Då hade det varit andra som styrt inriktningen för regeringspolitiken.

Statens återkomst


Ida Karkiainen, Linus Sköld, Emilia Töyrä och Fredrik Lundh Sammeli vill säkerställa en statlig närvaro i hela landet. FOTO: Socialdemokraterna

  

Under tisdagen åker länets fyra S-riksdagsledamöter till Överkalix och Kalix. På dagordningen står besök vid det statliga servicekontoret i Överkalix samt arbetsförmedlingen i Kalix.

Det gemensamma temat för de två träffarna är vikten av att säkerställa en statlig närvaro och god service i hela landet, vilket känns som en helt riktig prioritering. 

Under den M-ledda regeringen 2006-2014 skedde en kraftig nedmontering av den statliga servicen i stora delar av Sverige. Allt fler statliga funktioner och jobb koncentrerades till 08-området. 

Men efter regeringsskiftet 2014 har skett en kursändring. Under mandatperioden 2014-2018 påbörjades en politik för att stärka den statliga närvaron runtom i Sverige.

Statliga verksamheter har omlokaliserats från Stockholm till andra delar av landet, däribland Polarforskningssekretariatet som fick nytt säte i Luleå. Flera nya statliga servicekontor har byggts upp, bland annat i Jokkmokk och Överkalix. Dessutom har det skett en utbyggnad av polisutbildningen, vilket innebär att det kan bli fler poliser i hela landet.

Regering och riksdag får dock inte slå sig till ro. Det krävs fortsatt engagemang för att utveckla trygghet, service och välfärd i hela vårt avlånga land. Det finns mycket kvar att göra.

  • Den parlamentariska landsbygdskommittén pekade på att det är möjligt att omlokalisera ytterligare 10.000 statliga jobb från Stockholm till andra delar av landet. Flytten av Polarforskningssekretariatet bör således följas av fler liknande beslut.
  • Samma gäller de statliga servicekontoren. Inför valet 2018 gav Socialdemokraterna besked om att de vill öppna ytterligare 55 nya statliga servicekontor runtom i landet. Rimligen är det ett S-förslag som även kan få uppbackning av samarbetspartierna C, L och MP.
  • Viktigt är även att fortsätta stärka den polisiära närvaron i alla delar av Sverige. Det är så klart angeläget med krafttag mot gängkriminaliteten i storstädernas förorter. Men polisen måste finnas på plats även i landets minsta gles- och landsbygdskommuner.

Det handlar om rättvisa – att staten har samma förpliktelser mot människor oavsett om de bor i Pajala eller Partille.

Trygghetssystemen och servicen måste fungera i hela Sverige. Och det är utmärkt att S-riksdagsledamöterna från Norrbotten agerar blåslampor och pådrivare i det arbetet.

Olov Abrahamsson bloggar om politik i allmänhet och socialdemokrati i synnerhet.


Fakta om Olov
Född: 1963
Bor: I Luleå
Yrke: Politisk chefredaktör
Gillar: LO, Luleå Hockey och LBBK. 
Kuriosa: Ingick i SSU:s förbundsstyrelse 1987-1990
Kontakt: olov.abrahamsson@nsd.se


Twitter: @OlovAbrahamsson

  • Twitter

BLOGGAR

/**/