"E10-bråket" mellan LKAB, Kiruna kommun och Trafikverket hade sin grund i beslutet som tagits när vägplanen antogs. Kiruna kommun ville att vägen skulle dras en bra bit österut, bortom Bogdanoff-tjärnarna, för att undvika att den tungt traffickerade landsvägen skulle dra rakt fram genom friluftsområdet vid Varggropen och nedanför Mattojärvi.

Problemet var bara Lappmalmen. Den låg nämligen mitt i området där LKAB hade kartlagt värdefulla malmfyndigheter. Så LKAB motsatte sig kommunens vägförslag.

Kommunen accepterade LKABs hållning. De gick med på att vägen istället skulle dras just där de inte ville ha den från början – över friluftsområdet. På ett villkor: Att det fanns tillräckliga passager i form av broar för att friluftslivet även i framtiden skulle kunna fortgå obehindrat.

Artikelbild

| "Det kommer bli en fin bit. Utsikten kommer vara otrolig", säger Anton Sandgren entrepenadingenjör vid NYAB.

Funktion ska ersätta funktion. Det var båda parter överens om. Men LKAB menade att eftersom gamla E10:an inte hade några passager liknande de som kommunen nu krävde, skulle den nya inte heller ha det. Kommunen svarade att eftersom den nya dragningen av E10:an förhindrar friluftslivet i området kräver den nya vägen broar för att funktionen ska bibehållas.

Utdragna förhandlingar som slutade med att kommunen förhalade detaljplanen GP2 som var nödvändig för att LKAB skulle kunna fortsätta sin gruvdrift, resulterade i att LKAB bestämde sig för att finansiera de ytterligare 300 miljoner kronorna som behövdes – utöver de redan utlovade 200 miljonerna.

– Det blir en betydande kostnad för LKAB, men alternativet att inte kunna fortsätta bryta järnmalm i Kiruna hade blivit än mer kostsamt, sa Stefan Hämäläinen, LKAB:s direktör för samhällsomvandlingarna till NSD våren 2017.

Nu kavlas alltså nya E10 äntligen ut. För den som tar sig till utsikten på toppen av Luossavaara syns ett grått streck (med insprängda gula prickar till arbetsmaskiner) som sträcker sig från Kurravaaravägen till Luossaparkeringen. Etapp ett kommer ansluta E10 mot Luleå med E10 mot Narvik nere vid lokstallarna så småningom.

Artikelbild

| I dagsläget löper projektet på enligt tidsplan och vägen ska stå klar den 30 oktober 2019, enligt Andrea Andersson projektingenjör vid Trafikverket.

Sedan bygget drog igång 2017 makar sig E10 fram i en rasande takt.

Totalt ska tio broar byggas. Redan har den första bron börjat resas i Varggropen. Längre bort vid golfbanan har rondellen som ska sammanfoga etapp ett med etapp två börjat byggas och i augusti ska konstruktionen av de två stora ravinbroarna mellan Sandstensberget och Mattojärvi sättas igång.

Artikelbild

| Grunden till rondellen som ska knyta ihop etapp 1 med etapp 2 är på väg att upprättas.

Den sista oktober 2019 ska nya E:10an stå klar. Sedan tar etapp 2 vid, den bit av vägen från nya centrum till rondellen vid Kurravaara-vägen.