Insändare EU:s tillgänglighetsdirektiv 2016/210 som Sveriges regering och riksdag ratificerat är bindande för all offentlig verksamhet och i kombination med proposition 2008/09:28 om ratificering av FN konventionen 206-12-13 om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, kunna ifrågasätta framkomligheten för rullstolsburna inom Luleå kommun. De har blivit allt mer uppenbart att efterlevnaden av detta är mer än bristfällig. Med det snökaos som nu råder i hela kommunen, har alla, med behov av rullstol eller andra förflyttningshjälpmedel, diskriminerats och förvägrats tillträde till det offentliga rummet, för vilket även vi erlägger skatt och bör beredas tillträde till. Svårigheterna är stora nog under sommarhalvåret som läget är i innerstaden är just nu. Är vi rörelsehindrade, hänvisade till inomhusvistelse, vilket är anmärkningsvärt i ett välfärdssamhälle där dessutom lagar och regler utformats, med avsikt att ge alla medborgare tillgång till det offentliga?

Att ta sig till en konsert, restaurang eller butik är i och med detta omöjliggjort för dessa hundratals medborgare. Nu är det hög tid för kommunens politiker och tjänstemän att sätta sig in i dessa lagar och regler innan det blir nödvändigt att göra en anmälan om brott mot dessa lagar.