En vara eller en tjänst som köps in till Kiruna kommun får kosta hur mycket som helst, bara den ryms inom budgeten för den aktuella verksamheten. Den som godkänner inköpet, till exempel en chef på mellannivå, bedömer själv om varan eller tjänsten är nödvändig för verksamheten. Den svaga kontrollen har ökat risken för att oegentliga inköp ska kunna ske, slår revisionsbyrån Ernst och Young fast efter sin granskning av nära 4 000 fakturor vid två avdelningar inom Kiruna kommun.

Dubbelattestering är också det system som Ernst och Young rekommenderar, det vill säga att det förutom den som gör inköpet ska finnas ytterligare en person som godkänner det genom att skriva under med sin namnteckning. I dag sker den enda kontrollen av att fakturorna är korrekta av kommunens controller, som är placerad på ekonomiavdelningen. Men denna kontroll sker inte för alla inköp och dessutom sker den i efterhand, påpekas det i revisionsrapporten.

Kommunalråd Kristina Zakrisson (S) har avböjt att lämna kommentarer kring revisionen och rapporten, men säger att hon trodde att systemet var åtgärdat och att dubbelattest fanns.

– Sedan har jag fått veta att vi håller på att åtgärda systemet, det är alltså inte helt klart.

Hur kan det komma sig att ni har haft ett sådant system?

– Det kan jag inte svara på, det måste du ta med kommunchefen.

Kommunchef Peter Niemi vill inte uttala sig, men i pressmeddelandet som kommunen lade ut på sin hemsida framkommer det att man "överväger att införa en övre beloppsgräns och dubbelattestering". Niemi har semester och Lars Bäckström är tillförordnad kommunchef.

– Jag är väldigt lite insatt i det detaljerna men jag vet att det jobbas på rutinerna.

Kan Kirunaborna känna sig trygga med hur deras skattepengar hanteras i kommunen?

– Jag är övertygad om att de kommer att kunna känna trygghet. Det pågår ju och har pågått ett arbete och jag är övertygad om att det kommer att landa bra. Men jag kan inte säga hur det kommer att se ut eftersom jag inte har varit inblandad i det.

Roger Aitomäki, Centerpartiet, är ordförande i kommunrevisionen. Varken han eller de andra revisorerna i kommunen kände till att inköp kunde göras utan övre beloppsgräns och med endast en persons godkännande Han uppger också att de kommunala revisorerna inte har varit delaktiga i eller ens informerade om den granskning som Kiruna kommun anlitade Ernst och Young för att göra. Efter att revisorerna själva hade efterfrågat det höll kommunchef Peter Niemi en information vid ett revisionsmöte i början av förra veckan.

– Vi revisorer tycker det är viktigt att det här inte slår mot verksamheten, det får inte bli löjligt svårt för våra anställda att genomföra små inköp. Men det är absolut inte okej att man inte har någon övre beloppsgräns och att anställda har kunna göra sina egna inköp.