Personen sökte vård på en av Bodens hälsocentraler och remitterades till undersökning. Men det dröjde ett år innan patienten fick besked om att knölen var ofarlig.

Händelsen är nu lex Maria-anmäld. Enligt anmälan bidrog bristande remissrutiner och dålig koll på kölistan till röntgen till det sena beskedet, som i förlängningen kunde inneburit en svårare vårdskada om knölen varit elakartad.