Mikael Engström, fastighetschef på regionfastigheter, säger att beslutet innebar att de fick i uppdrag att inleda förhandlingar med Bodenbo, som äger både den byggnad som hälsocentralen är inhyrd i idag och den byggnaden som ligger intill. Det intilliggande huset är tomt och var tidigare en förskola.

– Så vi förhandlar nu med Bodenbo om ett förvärv av båda byggnaderna, säger Mikael Engström.

Hur stora ytor handlar det om?
Artikelbild

| BORT. Modulerna ska bort.

– Ungefär 1000 kvadratmeter för Sanden. Med förvärv och tillbyggnad blir det omkring 450 kvadrat till.

Läs mer: Enda lediga stolen - toalettstolen

Läs mer: Om regionstyrelsens beslut

Tillbyggnaden innebär att man bygger ihop husen så att det blir en enda byggnad av allt ihop. Det innebär en utökning med 45 procent.

När började ni förhandla?

– Vi har pratat om det här ett par månader. Vi har gjort besiktningar och statusvärderingar, så vi börjar närma oss en slutförhandling. Det är en affär. De ska göra en så bra affär som möjligt för Bodenbo och vi ska göra en så bra affär som möjligt för landstinget. Det är en normal förhandling.

Han bedömer att de kanske kan bli klara före sommarsemestern.

– Det är målet i vart fall. Jag hoppas att vi ska hitta en gemensam lösning, säger Mikael Engström.

Sedan ska det byggas ihop och byggas om.

Har ni tittat på tidplaner och kostnader för det?

– Nej, de ska fundera hur verksamheten ska bedrivas och vilka verksamheter som ska finnas på Björknäs. Det är ett paket.

Förändringarna på Sanden hänger även ihop med nedläggningen av Erikslunds hälsocentral. Den verksamheten ska flyttas in på Björknäs Hälsocentral.

Klart är dock att de tillfälliga modulerna, som nu hyrs för att det är så trångt på Sandens hälsocentral, ska bort.