I sitt anförande under Folk och Försvars rikskonferens i Sälen påminde inrikesminister Mikael Damberg om en av sina historiska företrädare – Eije Mossberg som blev inrikesminister i Tage Erlanders regering 1947.

Det var han som fick hantera uppbyggnaden av den inre säkerheten under kalla krigets första år. Bland annat var det Mossberg som tog initiativ till bildandet av Beredskapsnämnden för psykologiskt försvar 1953, som fick i uppdrag att säkerställa den svenska befolkningens försvarsvilja och motståndskraft mot påtryckningar och desinformation.

”Ur militär synpunkt kan erinras om att uteblivna, ofullständiga eller till och med vilseledande informationer vid flera tillfällen kommit att i icke önskvärd riktning påverka andan inom krigsmakten och motståndsviljan hos vårt folk", konstaterade inrikesministern i den så kallade "Mossbergska utredningen".

 

Med andra ord: Påverkansoperationer, desinformation och "fake news" är inget nytt för vår tid. Det har alltid förekommit.

Genom Internet och sociala medier har emellertid kriget om våra sinnen fått nya, snabbare och mer avancerade former, vilket också utnyttjas av dem som kan och vill.

 

I Expressen 9 januari pekar den säkerhetspolitiske debattören Patrik Oksanen på hur Ryssland exploaterar missnöje mot den liberala demokratin och odlar motsättningar i de europeiska samhällena.

"Genom ett skickligt bruk av det moderna digitala medielandskapet...sprids information och berättelser som passar Rysslands syften blixtsnabbt mellan länder och språkområden. Mellan alternativa sajter i Sverige och ryska propagandamedier kan det handla om bara timmar", skriver han

"Här finns vaccinskeptiker, 5G-motståndare och klimatförnekare... Men det är i grupper som kan beskrivas som högerpopulistiska, högerradikala, konservativa, libertarianska, identitära eller nationalistiska som Ryssland skördar sina största framgångar", noterar han.

 

Damberg och regeringen arbetar nu för att inrätta en ny myndighet för psykologiskt försvar. Siktet är inställt på att den ska vara på plats 1 januari 2021.

Oksanens artikel visar att det gärna får gå fortare. Behovet av ett starkt psykologiskt försvar är sannolikt större nu än det var på Eije Mossbergs tid.

Bedömningen från bland annat Säpo är att särskilt Ryssland och Kina bedriver en verksamhet mot och i Sverige som syftar till att nå säkerhetspolitiska mål och flytta fram deras positioner med andra medel än militära.