Kommunfullmäktige säger ja till att köpa fastigheterna vid golfbanan "så förmånligt som möjligt".

Vidare, Kalix golfklubb erbjuds ett avtal på i första hand i ett år med möjlighet till förlängning, för att underhålla och driva golfbanan.

Golfklubben får samnyttja personal för skötseln och då debiteras kommunens självkostnadspris, klubben ska också betala en hyra på två tusen kronor i månaden fyra månader per år.

Artikelbild

| Tommy Nilsson (längst till höger i bild) vädjade förgäves till Carl Otto Gählman att inte yrka på minoritetsåterremiss avseende taxehöjningen.

Klubben ska ansvara för dagligt underhåll, ha egna abonnemang för el, vatten och sopor.

Kommunen ska ansvara för försäkring samt göra underhåll av byggnader och åtgärder på banan.

Kommunalrådet Tommy Nilsson (S):

– Medborgare som inte är intresserade av golf är väldigt uppretade i frågan. Det finns en risk, och den är om golfklubben inte klarar åtagandet. Kommunens risk är i värsta fall 300 000 kronor. Golfen har ett attraktionsvärde men kommunen kan inte gå in med för mycket pengar.

Carl Otto Gählman (FiK) säger att han kollat upp saken och fått beskedet att det inte är säkert att saken går igenom, att driftsavtalet egentligen ska upphandlas "på vanligt sätt".

Oppositionen säger liksom de styrande ja till avtalet, medan Framtid i Kalix reserverar sig.

De längre debatterna i kommunfullmäktige handlar om avgiftshöjningarna inom socialförvaltningen; taxan inom hemsjukvården, taxan för trygghetslarm och taxan för hygien- och förbrukningsartiklar inom särskilt boende och korttidsvistelse/avlastning.

Katarina Burman (V), ordförande socialnämnden:

– Det är tuffa tider för alla, för socialnämnden är det extra tufft då det mesta vi gör är styrt av lag.

Inga-Lis Samuelsson (C) säger att höjningen inom hemsjukvården är "skamlig":

– Var någonstans i samhället höjer vi taxor med 100 procent? Jo, vi gör det för de sämst ställda!

De styrande partierna driver igenom besluten avseende de två förstnämnda taxorna (som har återremitterats tidigare), oppositionen reserverar sig mot besluten.

Den tredje taxehöjningen blir det minoritetsåterremiss på, varför den inte beslutas nu.

– Oppositionens nej nu gör att kommunen måste spara mer senare, säger Tommy Nilsson apropå att kommunen, redan när den gick in i år 2019 måste spara 15 miljoner kronor, varför han efterlyser oppositionens sparförslag.

– Vi kommer med förslag i juni då budgeten diskuteras, säger Inga-Lis Samuelsson.