I januari i år kunde Norrbottens Media avslöja att en hög chef inom en kommunal förvaltning i Kiruna hade anmälts för urkundsförfalskning i samband med en beställning av löjrom, renkött och andra exklusiva matvaror. Den enhetschef, vars namnteckning stod på beställningen, polisanmälde avdelningschefen för att ha förfalskat hennes namnteckning. Personal vid den verksamhet dit matbeställningen enligt fakturan ska ha levererats hade aldrig sett till maten.

Utöver inköpet av fåtöljer med tillhörande bord för nära 40 000 kronor som Norrbottens Media tidigare kunde avslöja, har chefen även låtit köpa in två stolar, ett bord och en spegel från samma företag. På fakturan står det att möblerna ska hämtas av köparen, men till vilken verksamhet de ska framgår inte. Möblerna kostade totalt 22 000 kronor. Enligt vad som framgår av fakturorna har avdelningschefen även låtit köpa in sängkläder, kuddar, badlakan, madrasser och annat från butiker som Hemtex och Jysk, för 10 000 kronor. Fakturan från Jysk är daterad den 2 augusti 2017, men den blev inte betald av kommunen.

Långt senare meddelar butiken kommunen att fakturan har förfallit och kommer att lämnas över till inkasso om kommunen inte betalar. En anteckning på fakturan tyder på att personal vid kommunens ekonomiavdelning inte vet till vilken verksamhet beställningen har levererats. En e-postväxling mellan kommunens controller och en vikarierande avdelningschef, visar att det råder osäkerhet kring vilken avdelning som ska stå för kostnaden på 4 500 kronor. E-postväxlingen avslutas med att den vikarierande avdelningschefen meddelar controllern att en viss avdelning får stå för fakturan "så att vi åtminstone gör rätt för oss gentemot leverantör".

Artikelbild

Samtliga av dessa fakturor finns med som bilagor till den rapport som revisionsbyrån Ernst och Young har gjort på uppdrag av Kiruna kommun och som vi berättade om för ett par veckor sedan. Där finns även en faktura som avser en hotellövernattning i Umeå i juni förra året. Där har den polisanmälda före detta avdelningschefen sovit över från en torsdag till en söndag. Vad ändamålet för resan och övernattningen ska ha varit framgår inte, och trots upprepade försök till kontakt med avdelningschefens överordnade har vi inte lyckats få svar på det. Revisorerna konstaterar att det handlar om inköp där varorna är "verksamhetsfrämmande och/eller överdådiga inom en kommun".

I samband med att revisionsbyråns rapport blev offentlig handling nu i juni upptäckte den enhetschef som tidigare polisanmälde avdelningschefen för urkundsförfalskning, att hennes namnteckning fanns på ytterligare en matbeställning. Hon har nu kompletterat sin polisanmälan och den "planeringsträff för personal" som maten enligt denna beställning skulle gå till har inte heller ägt rum, uppger enhetschefen. Beställningen gjordes i mars förra året.

– Man kan fråga sig hur länge det här har pågått? Nu låtsas ledningen som att ingen kände till vad som pågick, men det är inte sant, säger enhetschefen som står bakom anmälan.

Norrbottens Media har vid upprepade tillfällen sökt ansvariga vid Kiruna kommun för en kommentar, men förgäves. Vi har också kontaktat den tidigare avdelningschefen, utan att få något svar. Enligt uppgift från en källa med god insyn i kommunens verksamhet ska kommunen nyligen ha gjort ännu en polisanmälan, gällande tio av de fakturor som revisionsbyrån har lyft fram i rapporten.