Trycket på Folktandvården ökar, men på grund av bristen på utbildad personal klarar verksamheten inte att möta medborgarnas behov. Bland annat råder, som vi tidigare har berättat, totalstopp för nya vuxna patienter på Folktandvårdens fem kliniker i Luleå.

Enligt Tomas Josefsson skulle mellan 20 och 25 tandläkare kunna anställas "på stående fot". Dessutom riskerar situationen att förvärras.

– Ja, man kan nog säga att det blir värre, det mesta pekar på det, säger Tomas Josefsson.

Artikelbild

| Tomas Josefsson.

Anledningen är den norrbottniska befolkningspyramiden. Andelen äldre blir allt större, samtidigt som befolkningen i arbetsför ålder minskar. Dessutom har betydligt fler äldre egna tänder i dag jämfört med tidigare, vilket gör att deras behov av tandvård ökar.

Däremot har asylinvandringen endast haft en marginell påverkan på Folktandvårdens verksamhet, enligt Tomas Josefsson. 2016, efter den rekordstora flyktingströmmen hösten 2015, stod asylsökande för 3,8 procent av besöken.

– Så även när det var som värst var det totalt sett ganska liten effekt.

Tidigare har Folktandvården försökt lösa personalkrisen genom att rekrytera utomlands, inte minst från Portugal där tandvårdsutbildningen är snarlik den svenska. Men det arbetet har avtagit.

Dels har konkurrensen om de portugisiska tandläkarna ökat eftersom hela Sverige lider av samma personalbrist som Norrbotten. Dels har Socialstyrelsen skärpt språkkraven för att få svensk legitimation, vilket har gjort det både dyrare och krångligare att rekrytera från andra länder.

– Det har nästintill satt stopp för större insatser mot utlandsrekrytering. Ska det bli någon ordning måste vi få tillbaka de gamla språkkraven.

Folktandvården arbetar även med stipendier och garanterade sommarvikariat för tandvårdsstuderande med koppling till Norrbotten. Något som enligt Tomas Josefsson fungerar bra, men inte räcker för att täcka upp för pensionsavgångarna.

– De som går svenska tandvårdsutbildningar kan välja mellan jobb i hela landet. Det saknas drygt 300 tandläkare i Sverige.

Stoppet för nya patienter i Luleå kommer att kvarstå tills vidare. Till hösten spås dessutom stora bemanningsproblem i både Överkalix och Övertorneå, två små orter som är känsliga för enskilda personalbortfall.

– Det vi försöker göra är att utveckla våra arbetssätt. Det går framåt, men det tar en stund, säger Tomas Josefsson.