2016 genomförde Luleå kommun en inventering av avlopp i Hertsölandet. Syftet var att hitta bristfälliga avloppsanläggningar som behövde åtgärdas. Vid inspektionen uppdagades det felaktigheter i Hamnkökets avloppskonstruktion vilket innebär att när restaurangens avloppsanordning är full så rinner överflödet ut i hamnbassängen i Lövskärs småbåtshamn.

– Vi har även haft folk som hört av sig och där har det sagts att avloppsvatten rinner ut i hamnen, säger Joel Domeij, miljöinspektör på miljö- och byggförvaltningen.

Enligt Luleå kommun informerades Hamnköket om inspektionens resultat 2016. Joel Domeij säger att det är den enskilde fastighetsägarens skyldighet att åtgärda bristerna i avloppsanläggningen. Om så inte sker utfärdar kommunen ett avloppsförbud vilket de också gjort i det här fallet.

Artikelbild

| Under en av bryggorna i båthamnen finns röret som avloppsvattnet rinner ut i.

– Förbudet skickades ut i början på året. Men det kvitterades inte ut och det blev delgivning som vi fått bekräftelse på att fastighetsägaren tagit del av i april, säger Joel Domeij.

Vid ett avloppsförbud får fastighetsägaren en viss tid på sig att åtgärda felet.

– Förbudet skrevs med hänvisning till att det är ett direktutsläpp i vattnet vilket inte är tillåtet De har fått en åtgärdstid på sig fram till årets slut vilket är en relativt snabb åtgärdstakt, säger Joel Domeij.

Sirel Peensaar, Hamnköket, säger att hon informerades om bristerna i avloppsanläggningen 2017, hon fick själv ringa och efterlysa informationen då kommunen skickat till fel adress.

Artikelbild

| Hamnköket ska sätta in en ny avloppstank som de ålagts att göra. Enligt dem har avloppsanläggningen alltid fungerar som den gör i dagsläget, även när kommunen ägde fastigheten.

– Jag köpte fastigheten för något år sedan av Luleå kommun. Dessförinnan har det varit mängder av arrendatorer i alla år. Avloppsanläggningen har alltid sett ut så här, säger hon.

Avloppet menar hon, breddar inte ofta, då det töms kontinuerligt, 3-4 gånger per säsong.

– Vi ska sätta in en ny avloppstank innan tiden löper ut och har redan påbörjat arbetet, vi har inte överklagat någonting utan gör så gott vi kan. Har man en verksamhet måste man självklart vara aktsam, vi har ingen nytta av att det rinner ut vatten någonstans. Vi är ganska miljömedvetna och har till exempel slutat använda plastflaskor.

Sirel Peensaar pekar på att 95 procent av fastighetsägarna i Lövskär har problem med avloppen och att det är en stor investering att åtgärda dem för den enskilde.

– Kommunen borde satsa mer på Lövskär, de sköter inte om området tycker jag. De bor massa människor här nu.

Hos Luleå kommun finns ett förslag om att anlägga VA-ledningar till Hertsölandet, även Lövskär finns med i de planerna. Inget beslut är dock taget ännu.