Vanligtvis är det personer i arbetsledande ställning som har rätt att göra beställningar av varor och tjänster och därmed förfogar över så kallade rekvisitionsblock. Senast den sista februari ska samtliga vara insamlade. Informationen ska ha nått berörd personal på måndagseftermiddagen. En ny typ av rekvisitionsblanketter ska ersätta de gamla och alla medarbetare som lämnar in sitt block får en skriftlig instruktion om hur de framledes ska fylla i beställningar som ska till någon av kommunens verksamheter. Målet är att få till ett system där alla rekvisitioner /beställningar fylls i på samma sätt och där det är tydligt vem som ska skriva under på vilket ställe.

– Vi kommer också att ställa krav på våra leverantörer. Rekvisitioner ska finnas bifogade med alla fakturor som skickas till oss. Annars kommer vi inte att betala, säger Peter Niemi.

Peter Niemi påpekar att de förändringar som görs nu är tillfälliga åtgärder i väntan på att hela systemet med rekvisitioner ska digitaliseras.

Artikelbild

| Ändrar. Kommunens rutiner för beställningar, så kallade rekvisitioner, kommer nu att förändras. "Vi måste bli tydligare", menar kommunchefen.

Men kan den här förändringen bidra till att förebygga händelser som den med matbeställningen och beställningen av möbler?

– I de stickprov vi nu har gjort har vi inte sett varken slarv eller oegentligheter. Men vi måste tydliggöra och underlätta för våra medarbetare i vardagen.

När det gäller matbeställningen, som polisanmäldes av kommunledningen, hänvisar han till den pågående utredningen. Inom kort ska en extern revisionsbyrå upphandlas för att göra en revision inom den verksamhet där mat- och möbelbeställningarna gjordes.

– Underlaget till upphandlingen går ut den här veckan. Målet är att revisionen ska göras så skyndsamt som det bara går. Både när det gäller den externa revisionen och polisutredningen så komer vi ta fram alla underlag som behövs.