– Vi vet att vi i styrelsen är ansvariga och det är inte alls roligt, säger Jan Kangas som är ordförande i bostadsrättsföreningen som äger huset.

Även andra fastigheter har problem med hängande istappar och på flera ställen pågår arbete med att rensa bort dem.

– Det har varit en extrem vinter i år. Vi har rensat bort dem en gång och vi väntar på att rensa bort dem igen.

Artikelbild

| Ansvar. Det är fastighetsägaren som är ansvarig för att istapparna inte skadar någon.

Ni har spärrat av en del av den smala trottoaren så man måste gå ute i körbanan på en trafikerad gata .

– Ja, den är väldigt smal så det är bättre att gå på andra sidan, säger Jan Kangas.