Luleå kommun har nu sammanställt en rapport om haveriet som uppdagades den 11 juni. Avloppsvatten från en spillvattenledning nedanför äldreboendet Ingridshem i Gammelstad läckte då hela ledningen rasat samman. Smutsvatten blandat med urin och avföring från Sunderbyn, Gammelstad, Rutvik, Persön och Bälinge rann rakt ut i älven, uppskattningsvis 30 000 kubik.

– Det är jättemycket, det är en ovanlig händelse för oss, säger sektionschefen för VA-avdelningen, Jan-Erik Ylinenpää.

Flödesmätningar visar också att det började läcka redan i maj i samband med snösmältningen.

– Ledningen har sakta kollapsat och börjat läcka allt mer, säger Jan-Erik Ylinenpää.

Redan innan avloppsledningen rasade samman hade kommunen planerat att dra om ledningssträckan, dock inte förrän 2019.

Dagen efter det totala haveriet var avloppet lagat och dagen därpå togs badvattenprover på Storsands badplats och Niporna. Analyssvaren visade på tjänligt med anmärkning vid Storsand och Luleå kommun avrådde folk från att bada vid badplatsen på grund av förhöjda bakteriehalter.

I rapporten finns även förslag på förebyggande arbete så att samma sak inte ska hända igen:

• Flödesmätning av bräddavlopp.

• Se över rutiner för akuta felanmälningar som kommer till kundtjänst.

• Hela sträckan kommer att förnyas och dras om enligt åtgärdsplan.

Det var en privatperson som upptäckte läckaget och slog larm till Luleå kommun. Dock kom den första felanmälan aldrig fram till ansvariga förrän samma person ringde in ytterligare en anmälan dagen därpå.

Läs mer: Här ska du inte bada

Läs mer: Hans felanmälan slarvades bort