34 passagerare satte sig på planet i trygg förvissning om att de en dryg timma senare skulle landa i Göteborg. Men en kvart innan landning fick de höra att de var på väg ner till Luleå – där blev de kvar över natten.

Hur gick felflygningen till egentligen?

– Det kan man fråga sig. Flyglinjen går Luleå – Sundsvall – Göteborg och tillbaka. Igår var det tung dimma i Göteborg som gjorde att det inte gick att landa. Då togs beslutet mellan piloter och Nextjets operativa personalen att man skulle återgå till sin hembas vilket är Luleå. Någonstans här gick kommuniktationen fel. Eller så fanns det ingen kommunikation, säger Jens Harrysson försäljningschef på Nextjet.

Beslutet att flyget skulle till Luleå var redan taget innan flyget lyfte. Men boardingkorten och destinationsskyltar i gaten – all passagerarinformation – pekade fortfarande på att flyget skulle till Göteborg.

– Informationen nådde aldrig personalen på Sundsvalls flygplats. Därför trodde de att flyget fortfarande skulle till Göteborg. Personalen hade inte nåtts av informationen att det här flyget skulle till Luleå.

Hur ofta händer det att ett flygplan flyger fel?

– Jag har jobbat i branschen på ett eller annat sätt i 13 till 14 år. Jag har aldrig hört att det har inträffat. Det är väldigt sällan sånt här händer och djupt olyckligt för passagerare som drabbas.