Socialdemokraten Niklas Nordström har under sin tid som kommunalråd i Luleå gjort byggandet av nya bostäder till en av sina främsta profilfrågor. Det är också en utveckling som är helt nödvändig för staden, menar han.

– Den bostadssituation som vi hade och fortfarande har beror på att det har byggts på tok för lite, samtidigt som behovet av bostäder är jättestort. Före 2015 såldes 1 100 lägenheter till privata aktörer, vi hade Akelius som köpte nere på Varvet och Igeln som köpte lägenheter på Munkeberg. Men det skrevs inga avtal om att de som köpte skulle bygga någonting nytt och på sina ställen har de nya ägarna omvandlat hyresrätterna till bostadsrätter. Det var en helt felaktig strategi, säger han.

Niklas Nordström påpekar att det var skälet till att bostadspolitiken lades om 2015, den som fick köpa lägenheter av det kommunala bostadsbolaget Lulebo skulle också förbinda sig till att bygga nya bostäder.

– Det har lett till att Rikshem och Heimstaden har skrivit under på att bygga 600 nya bostäder vardera.

När det gäller kritiken mot Lulebo och det eftersatta underhållet, som har framkommit i våra publiceringar, är Niklas Nordström beredd att instämma.

– De här intervjuerna som du har gjort med enskilda personer, det är ju fullt förståeligt om de tycker att underhållet är eftersatt. När man sedan gör renoveringar efter så lång tid, då drar hyrorna iväg. Jag förstår oron och jag förstår kritiken. Men den här situationen har ju inte uppstått när Niklas Nordström blev kommunalråd, det har varit en resa under väldigt många år.

Han hänvisar till intervjun där Lulebos vd Anna-Stina Nordmark Nilsson uppger att Lulebo har saknat de intäkter som behövs för att kunna sköta driften, underhålla, renovera och bygga nytt. Han påpekar också att såväl Lulebo som de privata fastighetsbolagen måste se till att de lägenheter som hyrs ut har en god standard.

– Det ligger ju i allas intresse, även i Hyresgästföreningens.

Men är det Hyresgästföreningens fel att det inte har funnits pengar till underhåll?

– Det är ett delat ansvar, absolut. Driftskostnaderna har varit höga inom Lulebo, men det har man tagit tag i nu. Hyresgästföreningen har en unik ställning, eftersom man är den enda intresseorganisation i Sverige som är med och förhandlar om hyrorna. Det är väldigt hårt reglerat i lagstiftningen och då har man ett jättestort ansvar för att hyrorna sätts på ett sådant sätt att det är långsiktigt ekonomiskt hållbart, säger

Niklas Nordström.

De senaste åren försäljningar av Luleåbos bestånd har kritiserats hårt av delar av oppositionen, en kritik som Niklas Nordström avfärdar.

– De som har varit kritiska har inte själva kommit med några idéer om hur vi ska få fart på bostadsbyggandet. Det stora sveket mot Luleåborna hade varit om vi hade fortsatt som tidigare och inte sett till att det byggdes fler bostäder.

När det gäller överföringen av 400 miljoner kronor från Lulebo till kommunkassan gläds han åt att det är den största värdeöverföringen från ett kommunalt bolag i hela landet.

– De här pengarna tillhör inte bara de som hyr en lägenhet i Lulebo, de tillhör alla Luleåbor. Det visar ju att det var något verkligt bra som gjordes när vi sålde till Rikshem och Heimstaden. Förutom att få igång bostadsbyggandet och få in fler aktörer kan vi nu bygga ett nytt badhus på Hertsön och vi kan rusta upp i olika stadsdelar utan att höja skatten eller ta lån. Det är för alla Luleåbors bästa.