Läs mer: "Okunskap"

Det var i onsdags om Niklas Nordström i artikelserien Bostadskrisen gav Hyresgästföringen stor del av skulden till att underhållet av Lulebos bestånd var eftersatt, på grund av deras särställning.

Svaret från Maria Stenberg, tidigare Socialdemokratiskt regionråd i Norrbotten och sedan i höstas regionchef för Hyresgästföreningen i Norrland, kom omgående. Stenberg slog fast att Hyresgästföreningen inte alls hade den särställning som Nordström påstod. "Här finns det nog en liten okunskap", sa Stenberg.

Nu kommer svaret från Niklas Nordström.

– Det jag invänder mot är att Maria Stenberg spelar ner Hyresgästföreningens ansvar och särställning, för den är ju lagreglerad. Det utgår per hyreslägenhet i Sverige tolv kronor per månad i förhandlingsersättning. Det innebär att exempelvis Lulebo betalar ungefär en miljon per år till hyresgästföreningen. Jag tycker inte att Maria Stenberg är ärlig, säger Niklas Nordström och fortsätter:

– Maria Stenberg beskriver ju i sin intervju partsförhållanden och det är precis det som är min poäng. Hyresgästföreningen förhandlar för alla som bor i de här lägenheterna, oavsett om man är medlem eller inte. Och då följer också ett väldigt stort ansvar att se till att när man förhandlar så måste hyrorna sättas så att det långsiktigt är hållbar ekonomi i de här företagen. Så att man har råd att renovera. För det är ju det som den här artikelserien har handlat om mycket, eftersatt behov av renoveringar.

Han tycker inte heller att han gör det lätt för sig som skyller på Hyresgästföreningen.

– Nu har jag försökt i min intervju säga vilket ansvar Hyresgästföreningen har. Och nu kommer de tillbaka och säger att man inget ansvar har. Då är min poäng att, jo, det är två parter. Båda har ett ansvar.

Hon tycker att du frångår den svenska modellen, som det Socialdemokraterna har sagt i valrörelsen att partiet vill utveckla. Hur kommenterar du det?

– Jag förstår inte vad hon menar med det. För det är precis det jag säger hela vägen: partsmodellen bygger på att båda parterna har ett ansvar. Och jag hör inte att Hyresgästföreningen tar på sig sin del i det här. Om de hela tiden hävdar att hyran ska vara så låg som möjligt, då tar man inte ansvar. Så kan man aldrig göra. Så agerar ju inte fackförbunden eller arbetsgivarna. De sätter ju lönerna så att båda parterna är nöjda, och det måste även gälla hyressättningen. Jag hör inte det. Jag står för en ganska rimlig nollpunkt, att båda parter måste ta ett ansvar. Så att det inte blir som de här artiklarna visar att det blir väldigt chockartade hyreshöjningar.

Niklas Nordström fortsätter:

– Partsmodellen bygger på det, då tar man ansvar. Och det vill jag höra mer av. Man måste visa att man tar ansvar för och inte bara peka på andra.

Det är inte så att ni politiker har blundat för att fastighetsbeståndet på Hertsön faller ihop? Jag har själv varit ut dit i veckan och det ser bedrövligt ut.

– En anledning till att vi lade om politiken 2015 handlade om det, absolut. Jag tycker att det har varit på tok för defensiv ordning. Det är klart att folk ska bo i välskötta områden och lägenheten som håller en rimlig standard. Man kan inte nöta på, som man har gjort i årtionden, att man inte har haft ekonomi som har räckt till renovering och underhåll. Det var ju det vi gjorde när vi lade om politiken. Jag håller med mycket av den kritik som nu riktas mot Lulebo.

Hur ser du på Maria Stenbergs uttalanden?

– Hon är ändå en hög chef på Hyresgästföreningen och jag hör inte att hon tar ansvar för deras roll i det här. Det är det jag vill höra, för dom har en unik särställning. Dom får till och med betalt för att förhandla.