Ökningen av sjukdomarna astma och allergier har man också sett i de norrbottniska Olin-studierna, studierna har undersökt astma, allergier och kol i Norrbotten med jämna mellanrum sedan 1985.

Nu skickas en ny enkätundersökning ut till 24 000 slumpvis utvalda norrbottningar, varav hälften har deltagit i studien tidigare.

– Syftet är att undersöka om astma och allergier fortsätter öka och i så fall varför, säger Eva Rönmark, professor i Umeå och verksamhetschef för Olin-studierna.

Artikelbild

| Pricktest. Redan 1998 pricktestades elever från bland annat Furuparksskolan i Olin-studien.

Efter enkäten ska ett antal av de som svarat kallas till kliniska tester och provtagning. Bland annat ska lungfunktion mätas.

– Det finns nya undersökningsmetoder och i efterhand har vi sett att vi behöver svara på nya frågor för att hitta anledningen till ökningen av astma och allergier, säger Rönmark

En annan fråga att utreda är om sjukdomen kol också ökat.

– Rökningen har minskat, men nu vill vi veta om det innebär att också kol minskat i förekomst, säger Eva Rönmark.

Artikelbild

| Pricktest. Redan 1998 pricktestades elever från bland annat Furuparksskolan i Olin-studien.

Enligt Rönmark verkar det som att ökningen av astma och allergier har att göra med att allt fler flyttar till städer och att det har med vår livsstil att göra.

Samma studier görs också i Göteborg och flera delar av Finland.

Ett tidigare uppmärksammat resultat av Olin-studierna är att barn som växer upp med pälsdjur i hemmet inte löper större risk att utveckla astma eller allergi. Det kan vara så att vissa individer istället utvecklar tolerans för sjukdomarna.