Läs mer: P-kaos på Klintbacken

Enligt Fredrik Bladfors, trafikingenjör på Luleå kommun, kommer arbetet med att anlägga spårviddshindret/bilfällan att ta cirka två veckor.

– Omfartsvägen som vi gjorde kommer ligga kvar hela tiden. Sen river man den och då kan bussen börja köra på hindret, säger han.

Artikelbild

| Luleå kommun ska förbjuda all parkering på gatan.

Som Norrbottens Media tidigare berättat är det endast tillåtet för bussar att köra på Torpslingan, sträckan som förbinder Klintbacken med Yttervikens industriområde. Men bilisterna struntar i trafikreglerna och kör där ändå. I samband med att Haparandavägen stängde för biltrafik blev smittrafiken än mer intensiv. Luleå kommun tog då beslutet att tidigarelägga arbetet med bilfällan och sedan en månad tillbaka finns där en omfartsväg för bussar samt att vägen är avsmalnad. Bilarna fortsätter dock att köra där.

Smittrafiken är inte det enda problemet med vägen. Antalet parkeringar till fastigheterna är för få och en lång rad med bilar står parkerade på gatan.

– Det blir för trångt vilket medför problem för kollektivtrafiken och snöröjningen. Bussen har svårt att ta sig fram på vintern när det blir plogvallar, ett möte är omöjligt, säger Fredrik Bladfors.

För att komma till rätta med problemet har Luleå kommun tagit beslut om att införa parkeringsförbud på gatan. När exakt det genomförs är oklart men någon gång under året.

Artikelbild

| I dag är det tillåtet att parkera på gatan utanför hyresfastigheterna.

Rikshem med fastighetschefen Ulf Ohlsson säger att det i dagslägen finns 36 parkeringsplatser till deras 94 hyresrätter på Klintvägen. Ytterligare åtta parkeringar ska färdigställas.

– Det är efterfrågat av hyresgästerna. Förhoppningsvis blir de klara före semestern.

Kommer det att täcka behovet?

– Ja, vi har bedömt det, säger Ulf Ohlsson.

Orsaken till att det blev för få parkeringsplatser är att behovet missbedömdes i samband med att detaljplanen färdigställdes.

– Eftersom vi byggt mindre lägenheter trodde vi det skulle bli fler studenter som hyresgäster men så blev det inte, säger Ulf Ohlsson.

Läs mer: Bilförbudet som alla struntar i

Läs mer: Befarar ökad smittrafik

Läs Mer: Polisen bötfäller bilister på Smitvägen

Läs mer: Nu stoppas den förbjudna trafiken