Det var genom interna tips som chefen för Artilleriregementet, överste Jonas Lotsne, fick vetskap om situationen och beslutade om att inleda en internutredning. Jonas Lotsne har nu yrkat på att de inblandade ska avskedas från Försvarsmakten och ärendet har lämnats över till Försvarsmaktens personalansvarsnämnd.

– Vi tycker att det är jätteallvarligt naturligtvis, för det är ju ett brott och dessutom bedriver vi verksamhet som ibland är livsfarlig och då kan vi inte ha den typen av personal och de risker som det innebär, säger Jonas Lotsne till P4 Norrbotten.

Inom försvarsmakten råder en nolltolerans mot alla typer av droger och det är på grund av detta samt det faktum att det är brottsligt att bruka narkotika som chefen för Artilleriregementet yrkar för att personerna ska avskedas.

Artikelbild

| Chefen för Artilleriregementet i Boden, överste Jonas Lotsne, yrkar på att personerna som brukat narkotika ska avskedas.

– Vi har en policy i försvarsmakten som är nolltolerans mot sånt här, så det är klart att det kommer som en total chock, säger Jonas Lotsne till P4 Norrbotten.