Vi har senaste veckorna i media fått beskrivet tre scenarion som möjligen väntar kommunen.

Ett handlar om att slå ihop mindre skolor och göra en storskola och på så sätt möjligen effektivisera, centralisera, samordna och då minska kostnader.

Ett annat är att stänga skolor ute på landsbygden för att även där förhoppningsvis uppnå dessa effekter.

Ett tredje är att bygga ett nytt badhus i en stadsdel i vår kommun.

I dag finns det olika syn på vad man egentligen vinner på att slå ihop och köra stordrift på skolor. Man hänvisar till olika källor, andra kommuner och en del forskning. Ingen säker bild kan dock ges. Det vi kan slå fast är att om de som styr Luleå tar ett sådant beslut, så tycker de att mindre enheter och en närhet till skola inte är viktiga värden för kommunen.

Lättare är det att få fram fakta vad gäller minskade kostnader, samordning, effektivisering om man centraliserar badhus i Luleå. Läser man kommunens egna beräkningar från 2016 så kan man se att om man istället för att bygga ett nytt badhus i en stadsdel, bygger en fullstor tävlingsbassäng i anslutning till befintligt badhus i centrum så skulle just effektiviseringar, samordning och minskade kostnader bli möjliga. Man skulle till och med få mer bassängyta i kommunen för mindre pengar. Mer bassängyta för simundervisning.

Ett nytt badhus med en mindre 25 meters bassäng i en stadsdel beräknas nu kosta 140 miljoner att bygga. Att bygga en stor 50 meters tävlingsbassäng intill Pontusbadet beräknas kosta 90 miljoner. Där skulle alltså 50 miljoner sparas.

Ett nytt badhus i en stadsdel i Luleå beräknas kosta 13 miljoner i driftskostnader. En ny stor bassäng intill Pontus befintliga bad skulle medföra en driftskostnad på 6 miljoner. Där skulle vi alltså spara 7 miljoner per år. Hur kan man då få en större bassäng till ett billigare pris om man bygger den intill befintligt badhus? Jo duschar, omklädningsrum, kassa och café är exempel på utrymmen som man kan dela med redan befintligt bad. Samordning av personal är också möjlig.

Om man vill uppnå effektivisering, samordning och minskade kostnader i kommunen så borde väl ett badhus dit man inte åker så ofta vara en bra verksamhet att centralisera. Där är det tydligt att det man vill uppnå verkligen sker. Förslagen om skolorna dit barnen går varje dag och där viss forskning och erfarenheter säger att centralisering och stordrift till och med kostar mer, de borde få utredas bättre med full insyn för alla. Just nu ska allt tyvärr gå snabbt utan just insyn.

Vi Kristdemokrater tycker att det är viktigt att kunna ha nära till sin skola. Mindre viktigt att ha nära till ett badhus.

Förslagen senaste veckan och hur dessa har arbetats fram är långt ifrån hur KD vill att Luleå ska utvecklas eller ledas.