Det var Lillemor Mattsson som skrev medborgarförslaget i mars som Norrbottens Media skrivit om. Idag har personalen en sammanhållen semesterperiod mellan 1 juni till 31 augusti som ska fördelas mellan personalen. En tredjedel av personalen får ha semester samtidigt. Dåligt tycker personalen för det ger för tidig semester för många och svårare att få semester ihop med hela familjen. Förr var brytpunkten 1 juli och det fanns bara två semesterperioder vilket Mattsson vill se återinfört.

Läs mer: De vill ha två semesterperioder

Socialnämnden tog upp medborgarförslaget som hemtjänstchefen Marie-Heléne Ståhl yttrat sig över. Enligt Ståhl är medarbetarna inte tvungna att dela upp sin semester så att en tredjedel får i juni, lika många i juli och lika många i augusti. Enligt Kvalitetslyftet som Ståhl hänvisar till i sitt svar får anställda lägga sin semester sprid över hela semesterperioden förutsatt att varje pass är bemannat så att två tredjedelar av ordinarie personal är i tjänst. Vilket i princip innebär ett pusslande enligt personalen. Något gehör fick dock inte medborgarförslaget i nämnden.

– Vi får utvärdera semestern, men målet är att brukaren inte ska komma i kläm utan få en god kvalité, säger Beatrice Öman, s-ordförande i nämnden.