I det enorma skogslandet mellan Övre Soppero i väst och Muodoslompolo i öst finns naturreservatet Pessinki fjällurskog. Trots att Natura 2000-området ligger långt ifrån den egentliga fjällkedjan finns här lågfjällstoppar insprängda bland de vidsträckta barrurskogarna på drygt 97 000 hektar i väglöst land.

Men i den värdefulla skogen kan det också finnas värdefulla nickelfyndigheter. Sedan fyra år tillbaka har det australiensiska bolaget Independece Group Europé AB (IGO) haft ett undersökningstillstånd för området.

De senaste åren har bolaget letat nickel i delar av området på flera olika sätt. Det har rört sig om skonsamma prospekteringar som magnetiska mätningar från luften, geokemiska provtagningar och tyngdkraftsmätningar.

– Det är metoder som är till för att minimera störningar. I ett sådant här naturkänsligt område kan vi inte gå in med maskininsatser under barmarksperioden, säger Hans Lindberg, konsult på uppdrag av IGO.

Mätningarna har varit så pass lovande att företaget ska göra fler mätningar på två mindre delområden under mars och april. Arbetet ska genomföras på skoter och skidor för att inte skada naturen med tunga fordon under barmarkssäsongen. Väl på plats ska elektromagnetiska signaler skickas ner i marken med hjälp av särskilda kablar och bilbatterier. På så vis kan ledningsförmågan i terrängen mätas, vilket ger en bild av hur det ser ut under marken.

– I det här skedet är det inga borrningar.

Prospekteringen i Pessinki är ett av hundratals prospekteringsprojekt – bara i Norrbotten. Hans Lindberg betonar det inte är känt om huruvida det faktiskt finns en nickelfyndighet i området. Vägen fram till nästa eventuella steg, en bearbetningskoncession, är lång och bygger på att bolaget hittar en fyndighet som är värd att bryta upp.

– Sannolikheten att det blir något är låg generellt. I Sverige leder ett av 200 undersökningstillstånd fram till en fyndighet som är värd att bevilja bearbetningskoncession, säger Hans Lindberg.

Nickeljakten sker på Vittangi och Muonio samebyars marker. Det rör sig om viktiga åretruntmarker för renskötseln. Någon kritik mot vårens prospekteringar finns inte, men på lång sikt finns en fortsatt oro.

– Vi vill inte ha dit gruvor, säger Tomas Unga, ordförande i Vittangi sameby.