Men det skedde inte utan en lång och stundtals mycket livlig debatt i måndagskväll, enligt Ahlman.

– Min motion kom inte upp förrän i slutet av den långa kvällen.

Det blev bifall till hans motion med röstsiffrorna 24-21. Två ledamöter avstod från att rösta och två ledamöter hade redan gått hem i den sena timmen.

Artikelbild

| Motionären Göran Ahlman är nöjd över namnbytet.

– Jag är glad och nöjd över beslutet, men tar inte åt mig äran av segern i fullmäktige. Jag är istället glad att skolan fått ett nytt och värdigt namn som passar väldigt lämpligt in när Boden fyller 100 år.

Ahlman är också helt säker på att namnbytet kommer att gynna Boden. Eyvind Johnson författarmässa som hålls varje år och centralparken har redan döpts efter nobelpristagaren.

Namnbytet ska finansieras genom den pott som ska reserveras för det Eyvind Johnson-firande som startar från 2019.

– Det behöver inte heller bli så dyrt, säger moderaten.

Artikelbild

| Den här parken har bytt namn till Eyvind Johnsonparken.

Eivy Blomdahl(S) var en som gick upp i talarstolen när Ahlmans motion debatterades.

– Det är klart att det inte är enbart skylten som kommer att kosta om man byter namn på något. Det förstår alla, säger socialdemokraten.

Idag är det inte heller reserverat några pengar för ändamålet.

– Nu tar man bara kostnaden ur en pott utan att veta hur mycket pengar som kommer att finnas där. Vi tycker att frågan bör utredas i en samarbetsgrupp.