För några veckor sedan fick socialförvaltningen information av Bodenbos vd Johan Johansson att parkeringsavgifterna som införts på allmännyttans besöksparkeringar även omfattar kommunala fordon. Det handlar om fordon som parkeras tillfälligt av personal som utövar verkställighet av kommunala myndighetsbeslut och utför sociala serviceinsatser till hyresgäster. De verksamheter som påverkas av de avgiftsbelagda parkeringarna är hemtjänst, hemsjukvård, rehabilitering, visst boendestöd inom LSS-verksamheten samt socialsekreterare inom individ- och familjeomsorgens område. Enligt ekonomichefen Mats Björk så hyr socialtjänsten i dag 105 fordon av tekniska förvaltningen.

Har ni fått mycket p-böter?

– Jag har hört från verksamhetscheferna att det börjat komma in p-böter och personalen klagar. Vi kan inte säga att det där fordonet får inte fara till Bodenbos bestånd. Sådan typ av logik har vi inte.

Artikelbild

| Nu vill Bodenbo att socialförvaltningens fordon också ska betala avgifter på deras besöksparkeringar framöver.

I dag finns ett 90-tal fordon som ronderar Bodens tätort.

– En lösning där personalen ska köpa p-biljetter vid varje besök blir för tidskrävande både för dem och för oss. Vi jagar ju redan icke-tid. Ska då personalen också stå och krångla med parkeringsavgifter, säger Björk.

Socialförvaltningen kan inte heller förhyra parkeringsplatser för längre perioder som även Bodenbo erbjuder som ett alternativ.

– Nej, platserna förändras ju eftersom brukare och klienter faller ifrån eller tillkommer. Besöken är oftast av kortare karaktör 10 minuter upp till en timme. Samtliga fordon är även ” nattparkerade” i direkt anslutning till verksamheternas kontor.

Artikelbild

| Ekonomichef Mats Björk, socialförvaltningen, vill nu att kommunledningsgruppen diskuterar Bodenbos agerande.

Även att utrusta fordon med ett parkeringstillstånd på Bodenbos parkeringar är uteslutet. Bodenbos erbjudande 9000 kronor per tillstånd och år är oacceptabelt, enligt ekonomichef Björk.

– Om samtliga fordon som rör sig i centrala Boden skulle utrustas med tillstånd skulle det innebära en kostnadsfördyring i storleksordningen 800 000- 900 000 kronor årligen. Vår verksamhet har aldrig tidigare och kommer inte i framtiden att utgöra ett parkeringsproblem för Bodenbos verksamhet.

Artikelbild

Socialförvaltningen har redan ett garage och motorvärmarplatser vid gamla Sandenskolan där verksamhetens kontor finnsd. Därför behöver man inga fler motorvärmarplatser att hyra.

– Socialförvaltningen servar ju även Bodenbos hyresgäster i det vi gör. Hemtjänsten möjliggör ju för människor att kunna bo kvar hemma längre.

Socialförvaltningen och Bodenbos vd når ingen framgång i avgiftsfrågan. Därför har kommunchef Mats Berg kopplats in.

Artikelbild

| En p-automat har satts upp i anslutning till besöksparkeringarna som finns på Garnisionsgatan i Boden.

– Vi får diskutera parkeringsproblematiken med kommunledningsgruppen. Målet är att parterna ska enas, säger Berg.