Kenneth Stålnacke, ledamot i fullmäktige och ledare för Nya Kirunapartiet, kräver nu ordning och reda när det gäller inköp och fakturahantering i kommunen. Han upprörs av att avslöjanden om tvivelaktiga fakturor och polisanmälningar spiller över på andra anställda i kommunen.

– Jag har pratat med några som är anställda inom den berörda förvaltningen och de skäms och vill inte svara när folk frågar var de jobbar.

Han uppmanar nu kommunledningen att återinföra kravet på att två personer måste attestera fakturorna och att det införs en övre gräns för hur mycket det som köps in av en enskild tjänsteman faktiskt får kosta.

– Det måste finnas tydliga regler i kommunen, som ska gälla för alla anställda. Alla Kirunabor måste kunna känna sig trygga med hur kommunen hanterar deras skattepengar.

Han hoppas givetvis på att väljarna ska ge honom en ny chans i politiken efter valet. Han har lovat sig själv att inte kritisera ledningen, utan istället föra fram vad Nya Kirunapartiet vill åstadkomma.

– Men nu är det omöjligt att inte kritisera. Det är bedrövligt, hur man agerar.

Kommunchefens och kommunalrådets ovilja att svara på frågor om revisionsrapporten tolkar han som att de helt enkelt inte gillar att journalister vill berätta för medborgarna hur kommunen sköts och leds.

– Under den här mandatperioden har man också tagit bort möjligheten att skriva medborgarförslag.

– Deras agerande spär på misstron mot kommunen och sätter också alla de som sköter sig i en mycket obehaglig situation.