Det är hon som svarar på frågor om mastproblemet.

– Vi har tekniker på plats idag igen eftersom vi ser att vi fortfarande har vissa tekniska problem och vi hoppas att felet ska bli avhjälpt snarast möjligt, säger Krohn.

Enligt byborna var det tidigare El-tele som varit ute på plats och reparerat felen. Vem som lagar felet nu anser presschefen vara oväsentligt.

Artikelbild

| NSD i går.

– Det är alltid vi på Telia som är ansvariga oavsett vilken underentreprenör vi anlitar.

Enligt Krohn har Telia uppgifter att det inte gått att ringa eller koppla upp sig på internet under sju dagar.

– Det är en eller flera olyckliga omständigheter kring detta. Åskan slog ned och förstörde delar i masten. Vi hade stora problem med det och det är egentligen det som vi jobbat med hela tiden.

Masten ska enligt Krohn varit helt nere mellan den 21-23 juli och mellan den 31 juli till 3 augusti.

Artikelbild

| Masten har fungerat även om det finns problem med 4 G, säger presschefen.

– Däremellan har masten fungerat även om det finns problem med 4G. Det går att ringa och surfa men man gör det med lägre kapacitet och hastighet.

– Vår förhoppning är naturligtvis att vi ska få upp hastigheten så det ska fungera. Först var det ett fel och sedan upptäckte vi att masten inte fungerade som den skulle. Så vi har jobbat med det här sedan åsknedslaget, säger presschefen.

Får kunderna ersättning för driftstoppet som varit av er som operatör?

– Man ska alltid höra av sig till oss om man upplever problem med sina tjänster, säger Krohn.