Lag och ordning hör till de hetaste frågorna inför valet i höst. När Moderaternas riksdagskandidater Mattias Karlsson, Stefan Sydberg och Karin Forsman under ett besök i Överkalix presenterade delar av sitt valmanifest kom ämnet upp igen.

– Som vi bedömer växer det fram en större otrygghet, inte bara i Sverige utan även i Norrbotten. Vi ser bilbränder, skolbränder och olyckligtvis också skjutningar i våra bostadsområden, säger Mattias Karlsson som är förstanamn på riksdagslistan.

Alla riksdagspartier vill ha fler poliser. Moderaterna vill utbilda och anställa 10 000 poliser till 2025. För Norrbotten skulle det innebära ett tillskott om ungefär 200 poliser.

Artikelbild

| Moderaternas riksdagskandidat Mattias Karlsson vill ha fler poliser och ökade möjligheter till kameraövervakning i brottsutsatta områden.

– Här i Överkalix är det fler anställda på Systembolaget än i polisen. Vi tror att det behövs fler poliser. För att nå dit behöver vi se över lönerna, de måste öka för att yrket ska bli mer attraktivt.

Moderaterna vill också att det ska bli lättare för polisen att utan att söka tillstånd kameraövervaka områden som är utsatta för brott.

– Det skulle leda till att vi kan identifiera fler brottslingar och det skulle göra det lättare att förebygga brott.

Skulle det vara aktuellt även i Norrbotten?
Artikelbild

| Stefan Sydberg, riksdagskandiat för M, vill att rymdnäringen i Kiruna stärks.

– Absolut. En del av bostadsområdena i Luleå skulle ligga nära till hands. Då pratar vi primärt om Porsön och Hertsön.

Efter skjutningen på Hertsön i söndags kväll sade en Hertsöbo att han vill ta sin familj och flytta från stadsdelen.

– Det kan vi inte tolerera och godta. Samhället måste ta det på oerhört stort allvar och fler poliser är en sådan sak som skulle göra skillnad.

Moderaterna går till val på att migrationspolitiken ska fortsätta att vara restriktiv.

– Ska vi klara välfärden framöver kan det inte vara ett sådant hattande i migrationspolitiken som under den här regeringen.

Behövs inte invandring för att klara personalförsörjningen i vården?

– Vi skulle behöva ta tillvara den kompetens som finns hos några av dem som kommit till Sverige, det har vi varit dåliga på. Men det handlar inte om en så stor omfattning att det avgör om vi har en fungerande sjukvård i Norrbotten. Däremot kan vi se på vissa håll att det utarmar sjukvården och kanske tandvården för att det blir lite längre köer.

Folktandvårdens divisionschef Tomas Josefsson har tidigare tillbakavisat att flyktingmottagandet skulle ligga bakom den dåliga tillgängligheten. Enligt Josefsson handlar det nästan uteslutande om personalbrist.

– Jag kanske inte fullt ut delar hand syn. Det har nog haft viss betydelse att vi har haft asylsökande som kommit med en annan tandstatus än vi byggt upp och behövt akut tandvård, säger Mattias Karlsson.

Moderaterna vill stärka rymdnäringen i Norrbotten. Dels genom att göra det möjligt för Esrange att skjuta upp mikrosatelliter, dels genom att flytta Rymdstyrelsens huvudsäte från Solna till Kiruna.

– Det vore bra för både forskning, utbildning och näringsliv, säger Stefan Sydberg som är vice kommunalråd i Kiruna och tvåa på riksdagslistan.

Dessutom ska flygskatten avvecklas, liksom indexuppräkningen av bensinskatten.

– Ju längre bort från Stockholm du bor, desto dyrare är det att bedriva näringsverksamhet.

Klimatet då?

– Incitamenten för att skapa miljövänliga transporter försvinner inte om vi avvecklar de två skatterna. Vi ser hur teknikutvecklingen pågår och hur den alternativa bränslemarknaden växer. Med den lilla effekt de har här och nu är det inte rimligt att införa skatter som gör det extra dyrt att bo i Norrbotten.

Karin Forsman, kommunpolitiker i Överkalix och trea på riksdagslistan, vill att lärarnas roll ska stärkas för att vända utvecklingen med många niondeklassare som inte uppnår gymnasiebehörighet. Genom att införa lärarassistenter ska lärarna kunna fokusera mer på själva undervisningen och en fortsättning av karriärstegsreformen säkerställer att duktiga lärare får höga lönepåslag.

– Vi går till val på läraren som den viktigaste faktorn för att en elev ska nå målen, säger Karin Forsman.

Moderaterna vill även öka Skolinspektionens befogenheter. Skolor som trots förelägganden inte lyckas vända sin utveckling ska få stödjande insatser av myndigheterna.

Alliansens partiledare gick i veckan ut med planer på tioårig grundskola, tidigare betyg och ordningsomdömen på högstadiet och gymnasiet.

– Studiero och ordning och reda i skolan är själva grunden. När det gäller tidigare betyg kanske man ska gå försiktigt bra. Skolan behöver inga stora reformer den närmaste tiden, den behöver lugn och ro, säger Karin Forsman.