Insändare Våra barns skola, Borgmästarskolan på Notviken, hotas av nedläggning höstterminen 2020. Beskedet kom mycket plötsligt och utan förvarning. Hur det kommer se ut i framtiden får vi inte veta, det ska presenteras för oss om beslutet tas. Anledningen är enligt kommunen ”effektiviseringar” som tydligen innebär att skolor måste samlas i större enheter. Vi vänder oss mot hanteringen av ärendet men framförallt mot de konsekvenser som drabbar våra barn.

Borgmästarskolan är inte en liten enhet och har legitimerade och utbildade lärare, fritidsledare, specialpedagoger och skolsköterska. Samtliga lokaler i skolan används både under skoltid och fritidstid. Hur ska personal och lokaler kunna användas mer kostnadseffektivt? Vi vill inte lyfta fram Borgmästarskolan som en mönsterskola men kan se själva och höra från våra barn att de gånger det har varit stökigt har det berott på stora elevgrupper. Hur det kommer se ut på Tunaskolan där betydligt fler sexåringar upp till tonåringar ska samsas har vi inte fått någon information om och känner oss därför mycket oroade.

Vi har inte fått veta någonting om hur Borgmästarskolans elever ska få plats på Tunaskolan eller om hur ska Tunaskolan nu kommer anpassas för yngre årskurser. Skolgården är inte anpassad för mindre barn. Redan idag är det trångt på Tunaskolan, vilket bland annat gjort att alla elever där inte får plats att sitta i matsalen och äta utan får sitta utanför. Dessa brister kan leda till att färre äter ordentligt, vilket leder till trötta barn och sämre inlärning.

I nya bostadsområden byggs det nya skolor för stora summor för att ge invånarna den service de har rätt till av men på Notviken ska skolan läggas ner. Vi som bor på Notviken har valt att bosätta oss centralt för att vi ska ha nära till lokal service däribland en mindre skola i området. En nedläggning av Borgmästarskolan går på tvärs mot våra önskemål och våra barns behov av trygg skolmiljö. Det var inte därför vi valde att bosätta oss i Luleå.