SMHI rangordnar islossningen som lätt, medelsvår eller svår. Men även om den klassas som lätt kan en del områden drabbas av översvämning kring sina hus eller stugor. Just nu säger prognosen att islossningen i Haparanda blir medelsvår.

Enligt SMHI:s prognos väntas islossningen ske 6 maj. Hur svår islossningen blir kommer att avgöras av närmaste veckornas väderutveckling. Om det blir en snabb flödesökning ökar risken för att isproppar bildas.

Snömängderna i Torneälvens avrinningsområden beskrivs som något över det normala för årstiden. Därför väntas även vårflodsvolymen bli något över det normala.

SMHI väntas komma med en uppdaterad prognos inom närmaste dagarna.